Fastrun Thermal Technology Co., Ltd. (FTT) je sodobno visokotehnološko podjetje, ki vključuje znanstvene raziskave, proizvodnjo, prodajo, tehnično izmenjavo, uvoz in izvoz.Trenutno je FTT obvladal tehnologijo odvajanja toplote s parno komoro (VC), tehnologijo odvajanja toplote plošče za vodno hlajenje, tehnologijo oblikovanja modulov, fleksibilno tehnologijo proizvodnje VC in tehnologijo pulzirajočih toplotnih cevi.Še naprej bomo vztrajali pri nenehnih inovacijah glede potreb kupcev po hlajenju, povečanju naložb v raziskave in razvoj, kopičenju in spodbujanju razvoja in napredka industrije toplotnega nadzora.

Preberi več